NRS

Nacionalna referentna stopa prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sektora (NRS)

 

S obzirom na izmjene Zakona o potrošačkom kreditiranju (ZPK) koje stupaju na snagu 11. siječnja 2013., hrvatske banke će morati uskladiti svoje uvjete poslovanja u dijelu uvjeta ugovaranja varijabilnih kamatnih stopa na potrošačke kredite.
Ugovaranje varijabilnih kamatnih stopa će se stupanjem na snagu novog propisa vezati za kretanje isključivo onih parametara koji su definirani novim člankom 11.a ZPK, odnosno onih koji udovoljavaju novopropisanim pretpostavkama.

Parametri uz koje se mogu vezati promjene varijabilnih kamatnih stopa u ugovorima o potrošačkom kreditiranju prema novom propisu su: referentne kamatne stope (npr. EURIBOR, LIBOR), indeks potrošačkih cijena, premija na kreditni rizik Republike Hrvatske i slični parametri, koji udovoljavaju zakonskim uvjetima.

Budući da u Hrvatskoj ne postoji referentna kamatna stopa, koja bi u skladu s novim propisom mogla biti primjenjivana jednako kao i poznate međunarodne referentne stope (EURIBOR, LIBOR), Hrvatska udruga banaka odlučila je, koristeći isključivo javno objavljene podatke Hrvatske narodne banke, definirati Nacionalnu referentnu stopu prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sektora (NRS).

Hrvatska udruga banaka razvila je transparentnu i jednostavnu metodologiju izračuna Nacionalne referentne stope prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sektora, za pojedine valute, na temelju podataka o poslovanju bankovnog sektora koje je Hrvatska narodna banka (HNB) počela objavljivati na svojim web stranicama www.hnb.hr – poveznica: "Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija."

HNB će i ubuduće redovito objavljivati odnosne agregirane podatke o kamatnim troškovima hrvatskih banaka na glavne izvore sredstava tijekom prethodnog tromjesečja, kao i o stanjima izvora sredstava na kraju svakog mjeseca.

VAŽEĆI NRS

 

 

 

 

 

Metodologija NRS-a

NRS - povijesna kretanja