Zagreb, 10. travnja 2020.Banke u Hrvatskoj proaktivno su iznijele niz prijedloga gospodarskih mjera te na taj način reagirale pravovremeno i prije no što je bio slučaj u većini europskih zemalja. U koordinaciji s Hrvatskom narodnom bankom i u skladu s preporukama Vlade Republike Hrvatske, banke su započele s provođenjem dogovorenih mjera u cilju pomoći građanima i tvrtkama.Od početka krize uzrokovane koronavirusom banke su osim donacija u opremi i materijalu, bolnicama i institucijama u Hrvatskoj uplatile 10.725.000 kuna.

Pandemija COVID – 19 opisana je kao simetričan šok, što znači da su sve zemlje na svim kontinentima pogođene na gotovo jednak način. Sve zemlje, a posebice u Zapadnoj, Srednjoj i Istočnoj Europi reagirale su na sličan način, osiguravajući da gospodarske mjere koje se poduzimaju, u najvećoj mogućoj mjeri zaštite građane i tvrtke od naglog pada gospodarskih aktivnosti. Banke u ovom trenutku fizičkim i pravnim osobama nude modele odgoda plaćanja kreditnih obveza u trajanju do 6 mjeseci, što je u skladu sa standardima većine europskih zemalja, dok u nekim elementima hrvatski model predstavlja i višu razinu pomoći. Primjerice, vrlo slični modeli moratorija na otplatu kredita razvijeni su Češkoj i Slovačkoj, dok banke u Austriji u ovom trenutku nude sličan model odgode plaćanja u trajanju od tri mjeseca“, izjavio je direktor HUB-a, Zdenko Adrović.

Osnovni elementi moratorija fleksibilni su s obzirom na situaciju u kojoj nije moguće predvidjeti sve učinke i trajanje krize. To se posebice odnosi na samo trajanje moratorija i izloženost pojedinih industrija poput turizma, gdje je većina banaka spremna odgoditi otplatu glavnice do sljedeće turističke sezone. Za sve klijente banaka kojima će biti potrebno dulje razdoblje odgode plaćanja kreditnih obveza i koji će imati održive poslovne planove, banke su  također spremne nakon razdoblja moratorija dodatno razmotriti reprograme ostalih obveza.

Važno je naglasiti kako za vrijeme trajanja odgode plaćanja kredita banke neće naplaćivati glavnicu i kamate kredita, te će obračunavati isključivo redovnu kamatu bez zateznih kamata i drugih troškova. Klijenti banaka redovnu kamatu će plaćati, ovisno o modelima koje nude pojedine banke, po isteku moratorija, tijekom preostalog razdoblja otplate kredita ili na samom njegovom kraju.

Nadalje, banke u suradnji s HBOR-om i HAMAG-om pripremaju dodatne izvore financiranja i garantne sheme koje će pomoći tvrtkama u održavanju likvidnosti što je neophodno za čuvanje gospodarske aktivnosti i radnih mjesta. Banke su s obzirom na novonastale okolnosti zauzele jedinstveni stav da će privremeno obustaviti primjenu sredstava prisilne naplate, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri ublažili negativni učinci krize na građane i tvrtke.

Također, važno je naglasiti da je solemnizacija aneksa ugovora nužni korak koji je potrebno provesti samo u onim slučajevima kada je inicijalni ugovor solemniziran. Solemnizirani ugovori većinom se odnose na stambene kredite, što znači da je takvih kredita ipak manji broj u ukupnom kreditnom portfelju banaka. Hrvatska udruga banaka smatra kako je u ovom trenutku važno da svi dionici nastupaju konstruktivno i da svatko u okviru svojih domena i nadležnosti pruži aktivni doprinos s ciljem ublažavanja posljedica krize. Stoga HUB ovim putem poziva nadležne institucije da razmotre mogućnost snižavanja troškova solemnizacije dodataka ugovora o kreditu u trenutačnim okolnostima, kako bi se ukupni trošak za građane dodatno smanjio.

Banke će i nadalje biti aktivan sudionik i partner Vladi Republike Hrvatske, građanima i tvrtkama u prevladavanju ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa i razornog potresa u Zagrebu te su spremne pomoći svima koji su pogođeni i to zatraže od banke, a kako bi im olakšali život i poslovanje.

Kategorija