1. Skupština Hrvatske udruge banaka

2. Izvršni odbor Hrvatske udruge banaka

3. Odbori i radne skupine Hrvatske udruge banaka

 

Direktor

Zdenko Adrović

 

Zdenko Adrović

 

Zdenko Adrović direktor je Hrvatske udruge banaka od 2015., prethodno je 17 godina bio predsjednik Uprave Raiffeisenbank Austria d.d.. Prije toga, u Privrednoj banci Zagreb bio je izvršni potpredsjednik za riznicu i likvidnost, kao i direktor sektora investicijskog bankarstva te zamjenik predsjednika Uprave. Predsjednik je Nadzornog odbora Atlantic Grupe. Diplomirao je Ekonomiju na Fakultetu za vanjsku trgovinu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirao na području korporativnih financija, usavršavajući se tijekom dugogodišnje karijere u financijskoj industriji na sveučilištima u SAD-u i Velikoj Britaniji.