GOSPODARSKE MJERE BANAKA S CILJEM POMOĆI PODUZEĆIMA I FIZIČKIM OSOBAMA 

U nastavku donosimo pregled gospodarskih mjera koje se odnose na poslovanje banaka te su dogovorene u koordinaciji s predstavnicima Ministarstva financija i Hrvatske narodne banke s ciljem pomoći građanima i poduzećima u Hrvatskoj:

1. U svrhu očuvanja financijske stabilnosti i likvidnosti čimbenika gospodarstva u Republici Hrvatskoj, kreditne institucije će u svojim internim aktima usvojiti odluku prema kojoj neće poduzimati mjere prisilne naplate (ovrha, aktiviranje instrumenata osiguranja) radi naplate duga svojih dužnika (fizičkih i pravnih osoba) koji u tri mjeseca uzastopno počevši od travnja 2020. godine ne podmire tri rate/anuiteta svojih kreditnih obveza, pod uvjetom da time kao vjerovnici nisu dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na druge vjerovnike.

2. Kreditne institucije će savjesno i urgentno razmatrati i odobravati zahtjeve klijenata (građana i poduzetnika) za odgodom plaćanja na rok od najmanje tri mjeseca, a čiji je bonitet ozbiljno narušen u postojećim okolnostima uslijed gubitka ili smanjenja stalnih izvora prihoda, te u korist poduzetnika čiji je prihod bitno umanjen u odnosu na ukupan prihod u prethodnom razdoblju.

3. Kreditne institucije će za vrijeme odgode plaćanja obračunavati isključivo redovno ugovorene kamate bez dodatnih naknada.

4. Za uspjeh mjera koje se očekuju od kreditnih institucija bit će važno osigurati solidarnost drugih grupa vjerovnika, kako bi se osigurala pomoć građanima i poduzetnicima koji su u postojećim okolnostima doista ekonomski pogođeni.

Mjere banaka za građane:

Banke su za građane i poduzetnike ponudile modele odgode plaćanja kreditnih obveza u trajanju do 6 mjeseci, što je u skladu sa standardima većine europskih zemalja.
Informacije o načinu podnošenja zahtjeva ili prolongacije trajanja mjere odgode plaćanja kreditnih obveza, klijenti mogu pronaći na internet stranici svoje banke ili putem drugih službenih kanala komunikacije.

Banke su u pripremile vlastite sustave i način zaprimanja zahtjeva građana u skladu s trenutnom izvanrednom situacijom, što znači da građani imaju mogućnost zahtjev dostaviti zahtjev za odgodom plaćanja kreditnih obveza digitalnim, telefonskim putem te u slučaju neophodnosti dolaskom u poslovnicu.

Stoga pozivamo građane, na čiji dohodak je negativno utjecala epidemija, da se informiraju na Internet stranici svoje banke ili putem drugih službenih kanala komunikacije kako bi mogli saznati na koji način je moguće podnijeti zahtjev za korištenje seta mjera za olakšanje otplate financijskih obveza građana i poduzeća.

Mjere banaka za poduzetnike (pravne osobe):

1. Mogućnost odgode plaćanja kreditnih obveza 

2. Krediti za očuvanje financijske likvidnosti

3. Reprogram kredita

Gospodarskim subjektima čije je poslovanje ugroženo uslijed epidemije Covid-19 virusa, omogućena je online prijava za očuvanje razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti. Gospodarski subjekti koji mogu aplicirati su društva, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva čije su poslovne aktivnosti u okolnostima epidemije ugrožene ili u potpunosti onemogućene. Sve informacije i detaljne upute možete pronaći na stranicama Financijske agencije – FINA.

Mjere banaka za turistički sektor

Banke su za klijente koji obavljaju turističku djelatnost ili je njihovo poslovanje povezano s turizmom, omogućile odgodu plaćanja svih kreditnih obveza u trajanju do 12 mjeseci, u skladu sa smjernicama Europske agencije za nadzor banaka i postojećem regulatornom okviru Hrvatske narodne banke. Ovisno o mogućnostima i potrebama klijenata, redovne kamate se mogu podmirivati tijekom trajanja moratorija, prema postojećem otplatnom planu ili se krajnji rok kredita može produljiti kako bi iznosi mjesečnih rata kredita bili u skladu s mogućnostima i dinamikom priljeva.

RAD POSLOVNICA BANAKA

Poslovnice banaka u Hrvatskoj zbog donesenih preventivnih mjera zaštite od koronavirusa (COVID-19) rade prema novom prilagođenom radnom vremenu.

Pozivamo građane da redovite prate novosti na Internet stranici svoje banke ili se informiraju telefonskim putem, kako bi imali ažurne informacije o radnom vremenu poslovnica, kao i o raznim rješenjima koje imaju za cilj olakšati građanima i poslovnim klijentima nesmetano korištenje bankovnih usluga.

Građanima se preporučuje korištenje digitalnog bankarstva, kartičnog plaćanja te bankomata koji su na raspolaganju.U slučaju neophodnosti dolaska u poslovnicu zbog obavljanja neke složenije transakcije ili usluge, apeliramo na građane da se ponašaju u skladu s preporukama nadležnih zdravstvenih službi.

Banke su osigurale kontinuitet rada poslovnica i prilagodile rad pozadinskih službi kao podrške poslovanju te će poslovnice banaka nastaviti raditi u određenom obujmu u skladu s razvojem situacije i preporukama nadležnih institucija.

Mreža bankomata i poslovnice banaka u svakom trenutku će biti opskrbljene dovoljnom količinom gotovine, a građanima se preporučuje korištenje usluga digitalnog bankarstva i kartičnog plaćanja

BANKOMATI

Banke u Hrvatskoj, u skladu s preporukom Hrvatske narodne banke, ukinule su naknade za podizanje gotovine s debitnim karticama na bankomatima svih banaka na razdoblje od 3 mjeseca, kako bi građani imali mogućnost podizati gotovinu na najbliže dostupnim bankomatima. Od 1. srpnja 2020. većina banaka ukinula je privremenu mjeru nenaplaćivanja naknade za podizanje gotovine s debitnim karticama na bankomatima drugih banaka.

Kako bi se građani u potpunosti zaštitili prilikom korištenja bankomata, savjetujemo građanima da koriste rukavice ili tipkovnicu prekriju papirnatom maramicom tijekom unosa PIN-a.

Podsjetimo, prema zadnjim podacima najgušća bankomatska mreža u Novoj Europi je u Hrvatskoj što je iznimno važno za građane tijekom epidemije korona virusa s obzirom na to da su savjeti nadležnih službi da se građani kreću što manje i nastoje ostati kod kuće.

BESKONTAKTNO PLAĆANJE

S ciljem smanjenja mogućnosti zaraze koronavirusom, Hrvatska narodna banka dala je bankama i kartičnim kućama preporuku povećanja maksimalnog iznosa beskontaktne platne transakcije bez upotrebe PIN-a sa 100 na 250 kuna. 

Sve su se banke i kartične kuće pozitivno odazvale na preporuku i, unatoč prvotno postavljenom konačnom roku primjene, velika većina banaka i kartičnih kuća bit će spremna ispuniti preporuku već od 6. travnja 2020. Iznimku čini manji broj izdavatelja platnih kartica koji zbog tehničkih značajki samih kartica ne mogu provesti navedenu promjenu bez zamjene tih kartica.

S obzirom na to da je provođenje ove preporuke složen i tehnički zahtjevan proces koji uključuje različite dionike, moguće je da će kod određenoga manjeg broja trgovaca biti potrebna prilagodba sustava i u kraćem razdoblju nakon 6. travnja 2020.

Podsjećamo da je iznosom od 250 kuna maksimalne beskontaktne platne transakcije bez PIN-a obuhvaćen velik dio svakodnevnih platnih transakcija naših građana,čime se dodatno smanjuje mogućnost zaraze koronavirusom pri plaćanju.

DONACIJE BANAKA

Banke već niz godina doniraju materijale, opremu i novčane iznose zdravstvenim ustanovama jer su svjesne važnosti  i uloge zdravstva, kao i društveno odgovornog poslovanja. Od početka epidemije banke su uplatile više od 10 milijuna kuna donacija našim bolnicama u Hrvatskoj,

SAVJETI ZA GRAĐANE

Hrvatska udruga banaka poziva građane na odgovorno ponašanje zbog aktualne situacije i pojačanih preventivnih mjera zaštite od korona virusa (COVID-19).

Kako bi se minimalizirala frekvencija većeg broja osoba u zatvorenom prostoru, savjetujemo građanima da koriste u što većoj mjeri usluge digitalnog bankarstva (mobilno i internet bankarstvo) i mrežu bankomata koji su im na raspolaganju.

Zdravlje građana, zaposlenika i klijenata banaka u ovom trenutku je najvažnije te shodno tome banke, kao odgovorne institucije, više puta dnevno dezinficiraju prostore poslovnica, kao i mrežu bankomata. Molimo građane da u ovom izazovnom razdoblju budu odgovorni prema sebi i drugima te na taj način sačuvaju zdravlje društva u cjelini.

S pozornošću ćemo nastaviti pratiti daljnji razvoj situacije i preporuke državnih tijela te u skladu s njima postupati.

  • Ako je dolazak u poslovnicu neophodan, ponašajte se u skladu s preporukama nadležnih zdravstvenih službi
  • Klijentima banaka kojima je određena mjera samoizolacije izričito savjetujemo da poštuju mjere koje su im određene 
  • U slučaju da imate simptome respiratorne bolesti, molimo vas da ne posjećujete poslovnice banaka s ciljem zaštite zdravlja ostalih građana, klijenata te djelatnika banke
  • Molimo vas da pričekate svoj red izvan poslovnice u slučaju većeg broja građana u poslovnici
  • Red na usluge u poslovnici ili izvan nje pričekajte na sigurnoj udaljenosti (1.5 m) od drugih osoba
  • U poslovnici izbjegavajte rukovanje i fizički kontakt s drugim osobama
  • Koristite dezinfekcijska sredstva nakon rukovanja s novčanicama, kovanicama i bankovnim karticama
  • U narednom razdoblju nastojite koristiti usluge digitalnog bankarstva i mrežu bankomata na raspolaganju
  • Redovite pratite novosti na Internet stranicama svojih banaka, kako biste bili upoznati s radnim vremenom određene poslovnice
  • Na ulazima u poslovnice postavljene su „Obavijesti za klijente“ – jasne preporuke za postupanje klijenata i odgovorno ponašanje