Izgradnja bankovne unije u okviru nove europske arhitekture financijske stabilnosti  prelazi granice država koje su uvele euro. S obzirom da su propisi koji uređuju funkcioniranje ujedinjenog nadzora banaka prihvaćeni, a propisi koji uređuju oporavak i preustroj banaka politički usuglašeni te se njihovo prihvaćanje očekuje uskoro, Hrvatska će se suočiti s dva posebno važna strateška pitanja:

Prvo, isplati li se Hrvatskoj ući u jedinstveni sustav nadzora nad bankama, SSM? Drugo, kako institucionalno ustrojiti sustav za oporavak i preustroj banaka, i kakav će biti odnos toga sustava prema sustavu osiguranja depozita? U ovoj se analizi prikazuje okvir za vaganje „za“ i „protiv“ različitih institucionalnih rješenja.

Analiza sadrži i kratak informativni pregled tema u vezi s CRD IV / Basel III, direktivom usvojenom u lipnju ove godine koja brzo ulazi u primjenu.

HUB Analize broj 45 - Financijska stabilnost.

Kategorija