Zagreb, 28. siječnja 2020. - Europski dan zaštite osobnih podataka obilježava se 28. siječnja kao podsjetnik na potpisivanje Konvencije Vijeća Europe o zaštiti osoba u vezi automatizirane obrade osobnih podatka (Konvencija 108). Cilj je poticati upoznavanje europskih građana sa svojim pravima i obvezama na polju zaštite osobnih podataka, kako bi mogli steći saznanja o ovom ljudskom pravu koje, iako manje poznato, se oduvijek nalazilo u svakodnevnom životu te koje ima izravan dodir s većinom naših svakodnevnih radnji.

Radi brzog tehnološkog razvoja i globalizacije pojavili su se novi izazovi vezani uz zaštitu osobnih podataka te je nakon višegodišnjih pregovora usvojena Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR – General Data Protection Regulation). Uredba se od 25. svibnja 2018. primjenjuje u svim članicama Europske unije.

Hrvatska udruga banaka kroz različite aktivnosti promiče razumijevanje svih odrednica koje donosi Uredba, a obilježavanje ovog dana je sve važnije kako bi se građani upoznali s razlozima i načinima prikupljanja i obrade svojih osobnih podataka, te sa svojim pravima i obvezama.

Uredba se primjenjuje na sve tvrtke i pojedince koji obavljaju određenu profesionalnu aktivnost te udruge, bolnice, klubove, pa i na fizičke osobe kada obrađuju osobne podatke izvan okvira potreba kućanstva te na sve državne institucije koje su dužne obrađivati osobne podatke u okviru njenih odredaba, osim u slučajevima kaznenopravnih aktivnosti, poput sprečavanja kaznenih djela ili progona počinitelja istih te u područjima izvan nadležnosti prava EU-a.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati. Prvu skupinu osobnih podataka se može obrađivati uz jasna pravila Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća.

 1. Skupina osobnih podataka (osobni podaci):
 • Ime i prezime
 • Adresa fizičke osobe
 • E-mail adresa
 • Podaci o zdravlju
 • Identifikacijska oznaka građana
 • Podaci o plaći
 • Ocjena đaka u školi, ponašanje
 • Bankovni računi
 • Porezne prijave
 • Podaci o posudbi
 • Biometrički podaci (npr. otisak prsta)
 • Broj putovnice, broj osobne iskaznice i sl.

 

Druga skupina osobnih podataka posebno je osjetljiva, a te podatke smiju obrađivati određene institucije u iznimnim okolnostima te po specifičnim propisima.

 1. Skupina osobnih podataka (posebne kategorije osobnih podataka):
 • Osobni podaci koji se odnose na rasno ili etičko podrijetlo
 • Politička stajališta
 • Vjerska ili druga uvjerenja
 • Sindikalno članstvo
 • Zdravlje ili spolni život
 • Osobni podaci o kaznenom i prekršajnom postupku