InvestCro

Večernji list i Poslovni dnevnik organiziraju konferenciju „InvestCro: Kako do ulagača“, koja će se održati u petak, 22. veljače 2019. godine u Hotel The Westin Zagreb (dvorana Panorama). Pored otvaranja pitanja kako privući potencijalne ulagače, cilj konferencije je podsjetiti javnost na to koliko su investicije važne za održivi gospodarski rast i konkurentnost Hrvatske na međunarodnoj investicijskoj karti. Ciklus konferencija i rasprava o investicijama partnerski podržava Hrvatska udruga banaka koja u 2019. obilježava 20. godišnjicu svoga rada.

Konferencija  se sastoji od tri dijela - uvodni dio, predstavljanje HUB Analize o investicijama i panel rasprave.

HUB Analiza će obuhvatiti makroekonomske teme vezane uz ulaganja:

  • općenito o važnosti investicija: što kaže ekonomska teorija i globalni podaci - kakva je veza između stope investicija i ekonomskog rasta
  • dugoročni trendovi u Hrvatskoj i EU s naglaskom na zemlje Nove Europe
  • odrednice dugoročnih trendova investicija: priljev kapitala, kamatne stope, kriza...
  • poslovna klima (administrativne barijere) i ulaganja (koje su institucionalne reforme najvažnije za poticanje investicija)
  • domaće privatne investicije, izravna strana ulaganja i državne investicije: razlike u kretanjima investicije kao komponenta BDP-a koja se najviše mijenja u toku ekonomskog ciklusa: kako ublažiti efekte oscilacija
  • efikasnost investicija: makroekonomska perspektiva
  • preporuke - što učiniti da Hrvatska postane atraktivnija investicijska lokacija

Cilj panel diskusije je ponuditi odgovore na pitanja kako rangiramo investicijska ograničenja i što učiniti da se ona otklone. Rasprava će se temeljiti i na tekućim vladinim mjerama, što nedostaje, što mogu učiniti banke, a što sami poduzetnici...

Prijava

Preliminarni program konferencije možete pogledati ovdje

Kategorija