Banke će aktivno sudjelovati u prevladavanju negativnih posljedica potresa u području Sisačko-moslavačke županije

Kao prvi korak s ciljem olakšavanja situacije, banke su donijele odluku o trenutačnoj obustavi iniciranja novih prisilnih mjera naplate, a ta će mjera biti na snazi sve do trenutka finalizacije sustavnog dugoročnog rješenja, o čemu će javnost biti pravovremeno i promptno obaviještena.

HUB Pregled 4/2020: Rast kredita i rast omjera kapitala usprkos padu neto ukupnog prihoda za 8,5% i dobiti za 44%

Usporedba tempa rasta kredita u državama članicama EU potvrđuje da se hrvatske banke nalaze u gornjim polovinama distribucija stopa rasta kredita stanovništvu i poduzećima, a kamatne stope su zadržane na niskim razinama, kao da je Hrvatska već uvela euro.