Zagreb, 24. ožujka 2023. – Povodom obilježavanja Svjetskog i Europskog tjedna novca član Kluba glavnih ekonomista pri HUB-u te glavni ekonomist i direktor Makroekonomskih i tržišnih analiza Zagrebačke banke, Hrvoje Dolenec održao je predavanje „Monetarna politika i kamatne stope u 2023.? - Koliko visoko? Zašto?“ za studente na Veleučilištu RRiF.

Član Kluba glavnih ekonomista pri HUB-u i glavni ekonomist Zagrebačke banke, Hrvoje Dolenec objasnio je studentima upravljanje kretanjem kamatnih stopa kao instrument monetarne politike. „Iako je glavna zadaća središnjih banaka, posebice u eurozoni, održavanje stabilnosti cijena, monetarnom politikom utječe se i na ostale segmente ekonomskog okruženja“, istaknuo je Dolenec. Naime, promjene u monetarnoj politici utječu na kamatne stope u ekonomiji što posljedično utječe na ekonomsku aktivnost i inflaciju.

Dolenec je predočio kretanje kamatnih stopa na globalnom financijskom tržištu u kontekstu aktualnih događaja i geopolitičkog okruženja. Kako objašnjava, iako su očekivanja za oporavak globalnog gospodarstva malo optimističnija nego krajem prošle godine, inflacija je na najvišim razinama od 80-ih godina 20. st. te je postala najveći globalni problem. Međutim, naglašava da su inflacija u europodručju i SAD-u strukturno različite zbog različitog doprinosa utjecaja potražnje na cijene, što bi zahtijevalo i malo različite odgovore središnjih banaka. Pri tome inflacija u Hrvatskoj ima sličnu putanju kao u europodručju uz nešto više razine s obzirom na to da je Hrvatska mala otvorena zemlja na koju vanjski (uvozni) utjecaji imaju veći učinak te da još uvijek cjenovno konvergira prema ostalim članicama europodručja u uobičajenom procesu konvergencije manje razvijenih tržišta razvijenijim.

Iako se kamatne stope u Hrvatskog prilagođavaju novom okruženju, prelijevanje na kamatne stope u financijskom sustavu odvija se postupnije, prije svega kao rezultat uvođenja eura. „Zemlje koje nisu uvele euro, poput Češke, Mađarske, Poljske i Rumunjske, osim što se bore s puno većom inflacijom, imaju i znatniji rast kamatnih stopa, i za državni dug  i za poduzeća, a tako i za građane u odnosu na Hrvatsku“, navodi Dolenec. Zaključuje da se s obzirom na veliku neizvjesnost na tržištu, što su posljednja previranja na financijskim tržištima i pokazala, i izloženost ekonomskog okruženja visokim rizicima u 2023. i 2024. teško mogu precizno prognozirati gospodarska kretanja, pa tako i kakva će biti konačna putanja i razina kamatnih stopa.

Galerija slika