Priopćenje o prijemu tri nove članice Hrvatske udruge banaka

 

Nove banke u članstvu Hrvatske udruge banaka

Hrvatska udruga banaka (HUB) ima od 1. lipnja 2004. godine tri nove članice - Istarsku kreditnu banku Umag d.d.(www.ikb.hr) sa sjedištem u Umagu, Kreditnu banku Zagreb d.d.(www.kbz.hr) iVolksbank d.d.(www.volksbank.hr), obje sa sjedištem u Zagrebu.

Danas su u prostorijama Hrvatske udruge banaka g. Miro Dodić, predsjednik uprave Istarske kreditne banke Umag d.d., g. Ivan Purgar, predsjednik uprave Kreditne banke Zagreb d.d. i g. Tomasz Jerzy Taraba, predsjednik uprave Volksbank d.d. potpisali Sporazum o ulasku i prihvaćanje Kodeksa dobre bankovne prakse. U ime Hrvatske udruge banaka sporazum je potpisao direktor, dr Zoran Bohaček. Tom prigodom nove članice upoznate su detaljnije s radom i aktivnostima HUB-a i pozvane imenovati predstavnike u odbore i druga radna tijela HUB-a.

Time je broj članica HUB-a ponovo dostigao 18 (pošto su u 2003. tri banke članice pripojene – HVB Bank Croatia, Riadria i Riječka), no sada banke članice HUB-a čine čak 91 % aktive svih banaka u Hrvatskoj.

_____________________________________________________________________

GIU Hrvatska udruga banaka utemeljena je 15.10.1999. Uz nove članice, banke članice Udruge su:
CENTAR BANKA d.d., DRESDNER BANK CROATIA d.d., ERSTE & STEIRMÄRKISCHE BANK d.d., HVB SPLITSKA BANKA d.d., HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., KARLOVAČKA BANKA d.d., MEĐIMURSKA BANKA d.d., NOVA BANKA d.d., PARTNER BANKA d.d., PODRAVSKA BANKA d.d., PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., SLAVONSKA BANKA d.d., VARAŽDINSKA BANKA d.d., ZAGREBAČKA BANKA d.d.

Kategorija