Slatinska banka d.d. postala je osamnaesta članica Hrvatske udruge banaka (HUB), gospodarskog interesnog udruženja banaka, čime postaje promotor zajedničkih interesa i odgovornog bankovnog poslovanja. Zajednički Sporazum o pristupanju u članstvo HUB-a potpisali su Zdenko Adrović, direktor Hrvatske udruge banaka i Andrej Kopilaš, Predsjednik Uprave Slatinske banke d.d.

Potpisivanjem originala „Kodeksa dobre bankovne prakse“ Slatinska banka potvrdila je prihvaćanje postavljenih standarda poslovanja i otvorene komunikacije prema klijentima i bankama s ciljem promicanja odgovornosti, javnosti i profesionalnosti bankovne struke, zajedno s ostalim članicama HUB-a. Slatinska banka ubuduće će sudjelovati na sjednicama i sastancima odbora i radnih skupina HUB-a.

Kao ravnopravna Članica Hrvatske udruge banaka, ne samo da ćemo dodatno osnažiti svoje poslovanje i razvoj, već i aktivnim sudjelovanjem u radu Udruge, imat ćemo priliku doprinositi promicanju interesa bankarstva u Hrvatskoj, podizanju standarda bankovnog poslovanja, širenju novih znanja i primjeni novih tehnika te poticanju razvoja resursa u bankarstvu“, izjavio je predsjednik Uprave Slatinske banke Andrej Kopilaš.

„Izuzetno nam je drago što je Slatinska banka prepoznala rad i djelovanje Hrvatske udruge banaka koja ove godine obilježava 20.-tu godišnjicu postojanja. Veliko nam je zadovoljstvo što je ova regionalna i perspektivna banka odlučila aktivno doprinositi ostvarenju poslovnih ciljeva Udruge. S osnaženim članstvom nastavit ćemo se zalagati za pravnu sigurnost poslovanja, jasnu regulaciju i poštivanje kriterija stručnosti“, rekao je direktor HUB-a Zdenko Adrović.

Slatinska banka d.d. utemeljena je 9. listopada 1992. godine te je jedina depozitna i financijska institucija sa sjedištem u Virovitičko-podravskoj županiji.

Banka je strateški orijentirana regiji Slavonije i Baranje te Podravine, a ima i snažne poslovne centre u Zagrebu i Rijeci.

Vizija Slatinske banke je profesionalnim i jasno strukturiranim timom, pružajući kvalitetnu uslugu i proizvode po mjeri klijenata kojima pomažu na putu do njihova cilja, doprinositi razvoju okruženja u kojem djeluje.

Imperativ Slatinske banke je nastavak pokrenutih pozitivnih trendova u poslovanju banke primarno vodeći računa o likvidnosti, sigurnosti i stabilnosti poslovanja te ulaganju u ljudske potencijale. Na taj način klijentima osiguravaju vrhunsku uslugu i postaju prepoznatljiva regionalna banka.

S pozitivnim poslovnim trendovima nastavljaju razvoj poslovanja dokazujući kako i male, regionalno orijentirane banke mogu ostvarivati pozitivan poslovni rezultat diverzificirajući poslovanje i portfelj.

Kategorija