Na redovnoj Skupštini Hrvatske udruge banaka (HUB) danas je za novog direktora udruženja imenovan Zdenko Adrović, priznati stručnjak za bankarstvo i financije te jedan od osnivača HUB-a.

Imenovanjem Zdenka Adrovića značajno je kadrovski ojačana pozicija HUB-a. Mandat novog vodstva usredotočen je na efikasniji rad Udruge, u iznimno osjetljivom razdoblju kada se bankovni sektor, među ostalim, suočava s velikim regulatornim izazovima, a istovremeno osigurava financijsku stabilnost zemlje i jamči sigurnost računa i štednih uloga hrvatskih građana.

Banke članice HUB-a zahvalile su Zoranu Bohačeku na šesnaest godina pune predanosti interesima bankovne industrije te očekuju kako će, u timu sa Zdenkom Adrovićem, i dalje aktivno doprinositi ostvarivanju ciljeva HUB-a, a posebice njegovu međunarodnom ugledu.

Zdenko Adrović sedamnaest godina bio je predsjednik Uprave Raiffeisenbank Austria d.d.. Prije toga, u Privrednoj banci Zagreb bio je izvršni potpredsjednik za riznicu i likvidnost, kao i direktor sektora investicijskog bankarstva te zamjenik predsjednika Uprave. Predsjednik je Nadzornog odbora Atlantic Grupe i član Izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca (HUP). Diplomirao je Ekonomiju na Fakultetu za vanjsku trgovinu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirao na području korporativnih financija, usavršavajući se tijekom dugogodišnje karijere u financijskoj industriji na sveučilištima u SAD-u i Velikoj Britaniji.

Nakon potvrde Skupštine i njegova imenovanja na poziciju direktora HUB-a, Zdenko Adrović je, između ostalog, naglasio:

"HUB će se u nadolazećem razdoblju usredotočiti na borbu za pravnu sigurnost poslovanja, jasnu regulaciju i poštivanje kriterija stručnosti. Predlagat ćemo rješenja zasnovana na ekspertnim analizama i najboljoj međunarodnoj praksi. Još aktivnije promicat ćemo projekte sa širim društvenim koristima, primjerice financijskog informiranja i opismenjavanja. HUB će djelovati s krajnjim ciljem podupiranja rješenja koja osiguravaju ekonomski rast, otvaranje novih radnih mjesta, inovacije i izvrsnost, kako bi Hrvatska konačno krenula putem rasta i razvoja. Zajednički je to interes svih građana, HUB-a i njegovih članica, a naravno i sljedeće hrvatske vlade."

Kategorija