""

Ako kupujete putem Interneta, a živite u Europskoj uniji - imate ista prava kao i kad kupujete u obližnjem dućanu

Direktiva EU o pravima potrošača donesena je prije godinu dana i uređuje odnose između tvrtki i potrošača na internom europskom tržištu. Riječ je o direktivi koja usklađuje nacionalna zakonodavstva o zaštiti potrošača i jamči ista prava svima, bez obzira gdje kupuju unutar EU. Direktiva se primjenjuje na sve transakcije između "potrošača" i "trgovca", a nacionalnim tijelima nadležnima za provedbu tog zakona daje veće ovlasti za otkrivanje i zaustavljanje kršenja zakona o zaštiti potrošača dok kupuju putem Interneta, te mogućnost usklađivanja akcija u cijeloj EU u skladu s revidiranom Uredbom o suradnji u zaštiti potrošača.

 

Pravo na predomišljanje

Jedno od najzanimljivijih prava koje vam daje zakonodavstvo o zaštiti potrošača pri online kupovini u EU jest ono koje vam dopušta da se predomislite i nakon što ste nešto kupili putem Interneta. To možete učiniti u roku od 14 kalendarskih dana od dana kad ste obavili transakciju. Ne morate dati nikakav razlog za to, no morate platiti trošak povratka kupljene robe. Postoje i neke transakcije koje nisu obuhvaćene člankom koji vam dopušta predomišljanje – primjerice, ne možete odustati od rezervacije u hotelu, iznajmljivanja automobila putem rent-a-cara, ne možete vratiti proizvod koji je izrađen prema vašim specifikacijama, ili od kupovine proizvoda koji je jasno personaliziran prema vašim zahtjevima, od audio i video zapisa koje ste otpakirali (DVD i CD sa softverom ili audio ili video zapisima, kojem ste uništili pečat), od usluga koje ste već počeli koristiti, ne možete odustati niti od robe čija cijena ovisi o fluktuacijama na financijskim tržištima, itd.


Pravo na jasne i precizne informacije

Slijedeće važno potrošačko pravo koje jamči Europska unija je pravo je na jasne i točne informacije o proizvodima i uslugama koje kupujete putem Interneta. Online trgovci su dužni dati vam sve potrebne informacije o usluzi ili proizvodu – opis njegovih osnovnih obilježja, cijenu – uključivo sa svim porezima i troškovima dostave te načinima plaćanja, kontakt podatke – ime i adresu dobavljača, opis postupka dostave kupljenje robe i načina na koji će usluga biti izvršena, cijenu komunikacije, podatke o tome kako kupovina može biti otkazana, opis svih jamstava i post-prodajnih usluga vezanih uz kupljeni proizvod...
 

Pravo na povrat novca

Tu su i jasna pravila o povratu novca za robu koja nije dostavljena. Sve što u Europskoj uniji kupite putem Interneta mora vam biti dostavljeno u roku od trideset dana, osim ako se oko toga niste drukčije dogovorili s trgovcem. Ako roba nije dostavljena u dogovorenom razdoblju, imate pravo inzistirati na dostavi pa i na prekidu transakcije i povrat novca. Ako je dostava kasnila više od trideset dana, imate pravo raskinuti taj posao ako je bilo važno da vam kupljena roba bude dostavljena u tom razdoblju – recimo, ako vam vjenčanica nije dostavljena prije dana vjenčanja. Međutim, da bi vam to uspjelo, pri kupovini morate online trgovca obavijestiti da vam je dostava u navedenom roku iznimno važna. Imate pravo na povrat novca i u slučajevima u kojima se jasno pokaže da vam online trgovac nije u stanju dostaviti kupljenu robu ili nije dostavio kupljenu robu i nakon što ste ga upozorili na kašnjenje. Novac vam mora biti vraćen u roku od 14 dana.
 

Pravo na zamjenu oštećene robe

Ako je nešto što se kupili putem Interneta pokvareno ili nije onakvo kako je opisano u oglasu, imate ista prava kakva kao da ste dotični proizvod kupili u dućanu u vašoj ulici. Prema EU pravilima,  za sve nedostatke koji se na kupljenoj robi pokažu u razdoblju od šest mjeseci od dana dostave kupcu, smatra se da su postojali u trenutku dostave. U tom slučaju trgovac mora kupcu ponuditi da robu popravi ili zamijeni, no ako to nije moguće ili se pokaže nezadovoljavajućim, kupac može tražiti povrat novca i mora taj novac dobiti u roku od trideset dana od postavljanja zahtijeva za povratom novca. U pojedinim situacijama, kupac će morati dokazati da se taj kvar ili nedostatak nije pojavio zbog pogrešne uporabe proizvoda.

 

 Od čega vas EU zakoni ne štite?

Ako kupite robu od nekog pojedinca, a ne tvrtke, ta transakcija nije pokrivena EU zakonodavstvom o zaštiti potrošača. "Potrošačke transakcije" su samo one u kojima se proizvod ili usluga kupuju od pravne osobe kojoj je prodaja dotičnih proizvoda ili usluga posao, zanat ili profesija, dok je transakcija između pojedinaca njihova privatna stvar. Ako kupujete nešto od proizvođača izvan EU, Zakon o potrošačima Europske unije možda neće biti primjenjiv – pa je važno pomno proučiti sve važne pojedinosti te transakcije, prije nego što se ona izvede. Prema zakonima Europske unije, online trgovac je obavezan napisati svoju zemljopisnu adresu na svojim internetskim stranicama. Ako te adrese nema, budite oprezni i nađite nekoga od koga možete kupiti tu stvar, a ima sjedište u EU. Više pojedinosti o svojim pravima dok kupujete online potražite na internetskim stranicama Europskog potrošačkog centra u Hrvatskoj: http://ecc-croatia.hr

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Sigurnost na internetu