27. rujna, 2019.
Hrvatska udruga banaka član je UNICEF-ovog Savjetodavnog tijela za dječja prava i društveno odgovorno poslovanje, koje će djelovati kao platforma za razmjenu znanja i dobrih praksi za bolje poštovanje i ostvarivanje dječjih prava u poslovnoj zajednici.
20. rujna, 2019.
Europska bankovna federacija bila je domaćin radionice o cjelovitoj primjeni Direktive o platnim uslugama (PSD2), na kojoj se održavala rasprava o snažnoj autentifikaciji potrošača (SCA).
17. rujna, 2019.
Na konferenciji "Upravljanje potraživanjima" Lidera i EOS Matrixa direktor Hrvatske udruge banaka, Zdenko Adrović, istaknuo je da, iako je omjer loših kredita usporio i iznosi 9,2 posto, još uvijek je vrlo visok u međunarodnim usporedbama.