15. ožujka, 2019.
Glavne teme ovogodišnjeg, 7. susreta guvernera i bankara regije bile su “FinTech: Kako tehnološke inovacije mijenjaju svijet bankarstva” te “Investicije u jugoistočnoj Europi i uloga banaka”.
8. ožujka, 2019.
Rast dobiti rezultat je smanjenja ispravaka vrijednosti i rezervacija. Zahvaljujući poboljšanju kakvoće portfelja, ove su stavke više nego prepolovljene: s 4,3 milijarde kuna 2017. na malo više od 2 milijarde 2018.
7. ožujka, 2019.
Osnovni račun za osjetljivu skupinu potrošača je kunski tekući račun propisan Zakonom o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu.