20. rujna, 2019.
Europska bankovna federacija bila je domaćin radionice o cjelovitoj primjeni Direktive o platnim uslugama (PSD2), na kojoj se održavala rasprava o snažnoj autentifikaciji potrošača (SCA).
17. rujna, 2019.
Na konferenciji "Upravljanje potraživanjima" Lidera i EOS Matrixa direktor Hrvatske udruge banaka, Zdenko Adrović, istaknuo je da, iako je omjer loših kredita usporio i iznosi 9,2 posto, još uvijek je vrlo visok u međunarodnim usporedbama.
11. rujna, 2019.
Publikacija koja se ažurira na godišnjoj razini prikazuje glavne pokazatelje poslovanja banaka u Europi. Europski bankovni sektor nastavio je poboljšavati učinkovitost te povećavati profitabilnost.