12. ožujka, 2020.
Europska bankovna federacija (EBF) predstavila je svoj nacrt s preporukama za učinkovitu politiku sprječavanja pranja novca Europske unije, poznatu pod nazivom AML.
11. ožujka, 2020.
Hrvatska udruga banaka i predstavnici HUP-a, HGK-a i HBOR-a sudjelovali su na sastanku s predstavnicima javne vlasti zbog ekonomskih utjecaja korona virusa na gospodarstvo Republike Hrvatske
4. ožujka, 2020.
Tijekom 2019. godine došlo je do dodatnog ubrzanja kreditne aktivnosti hrvatskih banaka u uvjetima nastavka pada kamatnih stopa, a ostvareni povrat na kapital iznosio je 9,8%.