Nakon izlaska iz dugotrajne krize pojavljuje se uska veza između brzine rasta novoodobrenih kredita poduzećima i gospodarskoga rasta. Kakve su perspektive razvoja tržišta kredita u Hrvatskoj? Perspektive zavise o sposobnosti održanja i ubrzanja gospodarskog rasta te o kamatnim stopama.

Potencijali za rast ograničeni su činjenicom da u sektoru poduzeća i dalje u prosjeku nedostaje kapitala, dok su rizici, uključujući i rizik države, i dalje razmjerno visoki. Regulatorni troškovi veći su nego u EU, osobito u usporedbi s Euro područjem. Tri mjere usmjerene ka otklanjanju ovih nedostataka ključne su za daljnji razvoj kreditnog posredovanja: (1) razvitak tržišta kapitala i kapitalno jačanje poduzeća, napose malih i srednjih klijenata koji su prirodno usmjereni na domaće banke, (2) smanjenje svih vrsta rizika, osobito rizika države i institucionalnih rizika te (3) smanjenje regulatornog troška u kontekstu priprema za uvođenje eura.

Na kamatne stope i marže djelovat će i dva specifična čimbenika: stopa prihvaćanja novih tehnologija i operativna troškovna efikasnost kreditnih institucija. Analiza pokazuje da se razlike u kamatnim maržama među zemljama mogu objasniti volumenima, tehnološkim napretkom i troškovnom efikasnošću.

Perspektive najviše zavise o vezi kredita i investicija. Investicijski ciklus u Hrvatskoj još nije ušao u zrelu fazu, pa su perspektive za rast kredita po toj osnovi otvorene. Ostvarenje potencijala zavisit će o vladinim politikama, u čemu važnu ulogu ima efikasnost u povlačenju sredstava iz EU fondova. Po toj osnovi pstoji znatan potencijal za ubrzanje rasta. Može se procijeniti da bi realizacija toga potencijala mogla ubrzati tempo odobravanja novih kredita do 3,5% na godinu, jer banke imaju važnu ulogu kao podrška u okviru domaće komponente financiranja.   

HUB Analize 58 - Banke i razvoj

Kategorija