Standardni ugovor za izvedene financijske instrumente – 2013.

S osnovnim ciljem daljnjeg razvoja domaćeg tržišta izvedenih financijskih instrumenata (derivativa), te njezinog približavanja svjetskim standardima poslovanja, udruženje ACI Hrvatska, u suradnji sa Hrvatskom udrugom banaka, pokrenula je početkom 2007 godine projekt standardizacije ugovorne dokumentacije na hrvatskom jeziku, uskađene sa domaćom pravnom regulativom.

Standardni ugovor za izvedene financijske instrumente - 2007

Ugovorna dokumentacija koja pravno regulira instrumente na financijskim tržištima u svijetu je u posljednjih petnaestak godina doživjela visok stupanj standardizacije. Stvaranje tipskih odnosno standardnih ugovora za repo poslove, derivativne transkacije i slične financijske instrumente, osim što znatno skraćuje vrijeme potrebno za pregovaranje, u znatnoj mjeri pomaže sudionicima u smanjenju kreditnoga rizika.