5. prosinca, 2019.
Podaci u ovom Pregledu pokazuju da su prosječne kamatne stope na stambene kredite u Hrvatskoj po prvi puta u povijesti pale ispod 3%. Takozvana uža efektivna kamatna stopa za stambene kredite prema metodologiji ECB-a u rujnu je iznosila 2,8%.
4. prosinca, 2019.

Bankarske usluge poput platnog prometa, čuvanja financijskih viškova u obliku depozita i odobravanja kredita u današnjemu svijetu nalikuju distribuciji električne energije ili uslugama liječnika opće medicine – uvijek su tu, lako dostupni, bez značajnijih prekida u opskrbi.

26. studenog, 2019.

Dana 3.12.2019. završava jednogodišnje razdoblje u kojem su se platni nalozi izvršavali na transakcijske račune primatelja (IBAN) u Splitskoj banci, koja je pripojena OTP banci Hrvatska d.d., temeljem čl. 13. st. 2. i 3. Odluke o transakcijskim računima (NN 57/2019).