SEPA instant kreditni transfer (instant plaćanje) je kreditni transfer, odnosno plaćanje, koje inicira platitelj – potrošač (fizička osoba) ili poslovni subjekt.
Ono što razlikuje instant kreditni transfer od običnog kreditnog transfera su:
• dostupnost usluge 24/7/365,
• izvršenje transakcija i raspoloživost sredstava primatelju u roku od svega nekoliko sekundi (10 sekundi).

Instant plaćanja svoju primjenu nalaze kod plaćanja između dva potrošača (peer-to-peer ili person-to-person plaćanja), potrošača prema poslovnom subjektu (peer-to-bussines plaćanja) i obrnuto te plaćanja između poslovnih subjekata (bussines-to-bussines plaćanja), a neki od primjer instant plaćanja su:

P2P plaćanja – hitna plaćanja (prijatelji, obitelj), podjela računa za piće/jelo, posuđivanje ..

P2B plaćanja – on-line kupovina, plaćanje taksija, račun u restoranu, komunalne usluge2
hitno osiguranje, plaćanje parkinga/cestarina, automati za hranu, piće, plaćanje opomena, nadoplata pretplatničkog računa, plaćanja prema državi …

B2P plaćanja – posudba do plaće, isplata osiguranja, socijalni transferi, povrati (reklamacije)
plaće, službeni put, honorari…

B2B plaćanja – plaćanje računa, plaćanje hitnog osiguranja, plaćanje carine, plaćanja prema državi…

HRK SCTINST SHEMA – PRIMJENA OD 01.02. 2020.

HRK SCTInst shema jedinstven je skup pravila, praksi, standarda i provedbenih smjernica, dogovorenih unutar bankovne zajednice za izvršavanje instant kreditnih transfera u RH, koji je odvojen od bilo kakve infrastrukture ili platnog sustava koja/koji podupire njegovu primjenu. Uspostavom HRK SCTInst sheme bankovna zajednica pružat će usluge instant plaćanja u kunama prema istim poslovnim pravilima, operativnim procedurama i tehničkim standardima prema kojima se izvršavaju SEPA instant kreditni transferi u eurima.

HRK SCTinst shema je opcionalna za banke, pa se usluga instant plaćanja ugovara s bankom.

Očekivane koristi su:

Za platitelje: ispunjenje obveza odmah, s bilo kojeg mjesta i bilo kada 24/7/365, jednostavno korištenje.

Za primatelje: raspoloživost sredstava na računu odmah, u maksimalnom roku od 10 sekundi, isporuka robe i usluga odmah, bolje upravljanje likvidnošću, privlačenje novih platitelja, razvoj novih proizvoda i usluga.

Dokumentacija potrebna za implementaciju HRK SCTInst sheme:

Pravila HRK SCTInst sheme NOVO
SCTInst -Uputa za pain.001 NOVO
SCTInst-Uputa za pain.002 NOVO
SEPAinst.hr.pain.001.001.03.NOVO – ažurirano veljača 2020.
ExternalReasonCode 

Obavezna je i primjena modela i poziva na broj prema Jedinstvenom pregledu osnovnih modela “poziva na broj” s opisom modela, sadržajem i objašnjenjem za njihovu primjenu te načinom izračuna kontrolnog broja”.

Jedinstveni pregled osnovnih modela “poziva na broj” možete preuzeti ovdje.

Engleski prijevod Jedinstvenog pregleda osnovnih modela “poziva na broj” preuzmite na poveznici.