Bruxelles, 11. rujna 2019. - Europska bankovna federacija objavila je najnoviju publikaciju "Facts & Figures", koja prikazuje glavne pokazatelje poslovanja banaka u Europi.

I u 2018. godini nastavljen je pad broja zaposlenih u bankarskom sektoru kao i broj poslovnica u Europi. Zbog digitalizacije usluga široka mreža poslovnica banaka postaje sve manje važna, a klijenti sve više komuniciraju putem digitalnih kanala.

Broj kreditnih institucija u Europskoj uniji smanjio se za 2,6% u odnosu na 2017. godinu. Ipak, prošlogodišnji pad bio je manji nego posljednjih godina, a u Njemačkoj, Italiji, Austriji i Irskoj bio je najznačajniji. Broj kreditnih institucija povećao se prošle godine u sedam zemalja, a najviše u Velikoj Britaniji.

  • Depoziti stanovništva i poduzeća u EU povećani su za 4%
  • Krediti stanovništvu i poduzećima EU povećani su za 2,3%
  • Ukupan broj kreditnih institucija u EU smanjen je za 29% od 2008. godine.

Detaljan pregled po državama članicama EBF-a pogledajte ovdje.

Više informacija pronađite ovdje.

Kategorija