HUB Analize

HUB Analize su povremene analitičke publikacije Hrvatske udruge banaka u kojima se obrađuju aktualne teme iz područja makroekonomike, bankarstva i financija.

Prvi broj HUB Analiza izašao je u svibnju 2007. I obrađivao je uvijek aktualnu temu usporedbe kamatnih stopa u Hrvatskoj s onima u euro području. Od tada do danas u HUB Analizama najviše su obrađivane teme vezane uz odrednice promjena kamatnih stopa i kamatnih marži, regulaciju banaka, krizu euro područja, doprinos banaka gospodarskom rastu, zatim povijesno važne teme poput sanacija banaka i formiranja novih institucija Eurosemestra.

Posebna analitička pažnja kroz godine je posvećivana funkcioniranju tržišta kredita. HUB Analize su jedinstveni repozitorij informacija o kretanjima i otvorenim pitanjima u hrvatskom bankarstvu u razdoblju duljem od jednog desetljeća, a namijenjene su analitičarima i istraživačima, profesorima i studentima, kreatorima politike, novinarima, samim bankarima i svima drugima koji žele bolje shvatiti pozadinu trendova u hrvatskom bankarstvu. 

Hrvatska udruga banaka izrađuje HUB Analize u suradnji s konzalting tvrtkom Arhivanalitika.

 

HUB Analize broj 52: Prvi znaci oporavka malih i srednjih poduzeća: Kako ojačati ulogu rizičnog kapitala

srpanj 2015 Prvi put otkad se u seriji HUB Analiza jednom godišnje obrađuje problematika financiranja malih i srednjih poduzeća, financijski podatci FINA-e ukazuju na početak oporavka u sektoru malih poduzeća. Međutim, i dalje su prisutna značajna financijska ograničenja, ponajprije povezana s niskom kapitalizacijom poduzeća, koja ograničavaju rast i razvoj

HUB Analize broj 51: Sanacije banaka u Hrvatskoj - 15 godina poslije

travanj 2015 Ova analiza pruža cjelovit konceptualni okvir za razumijevanje procesa sanacija. Prikazuju se i detaljne informacije o sanacijama temeljem pojedinih transakcija. Analiziraju se povijesne okolnosti i razlozi zbog kojih je proces sanacije poduzet. Tumače se glavna obilježja regulacijskog okvira za sanacije koji je bio na snazi do 2000. godine i pruža se do sada najpotpunija procjena fiskalnih troškova i koristi procesa sanacije banaka