Zagreb, 21. srpnja 2022. Hrvatska udruga banaka objavila je podstranicu „Euro u Hrvatskoj“ s važnim informacijama za klijente banaka u cilju cjelovitog i transparentnog informiranja građana i poslovnih subjekata. Pripremljeni materijali za cilj imaju pružiti podršku građanima u boljem razumijevanju procesa uvođenja eura.

Podstranica sadržava informativno-edukativne materijale koji obuhvaćaju brošuru sa sažetim pregledom ključnih informacija, vodiče koji privatnim i pravnim osobama detaljno objašnjavaju tehničke aspekte uvođenja eura i prilagodbu bankarskog poslovanja, kao i korisne infografike. Naime, uvođenje eura tehnički je složen postupak, stoga je iznimno važno da svi uključeni dionici budu upućeni u različite aspekte zamjene valute. Aktivna uloga građana u tom procesu je minimalna, no zato je od velike važnosti poduzeti mjere kojima će se građane zaštititi kao potrošače. Iz navedenih materijala građani mogu saznati kako će se i po kojem tečaju provoditi konverzija, gdje će moći i u kojoj količini zamijeniti gotovinu, što će biti s plaćama, mirovinama i režijama te što znači dvojno iskazivanje cijena i dvojni optjecaj.

Poduzetnici će morati prilagoditi sva svoja programska rješenja (software) – od izdavanja računa i obračuna plaća do dvojnog iskazivanja cijena i promjena u financijskim obračunima i izvještajima. Pri tome je ključno za sve poduzetnike da ne smiju ni na koji način zakinuti svoje zaposlenike niti svoje kupce. Isto tako, tijekom postupka uvođenja eura poduzetnicima je zabranjeno neopravdano podizati cijene. Kako bi imali sažeti uvid u obveze i dužnosti, HUB je pripremio vodič za poduzetnike u kojemu je objašnjen način preračunavanja roba i usluga, kako se mora provoditi dvojno iskazivanje cijena, kako će se obračunavati plaće i fakture, kako će se voditi poslovne knjige i financijski izvještaji te što će biti s ugovorima zaposlenika.

U postupku uvođenja eura sudjeluje iznimno puno dionika - od tijela javnih vlasti i regulatora, banaka i poduzetnika do građana. Kako bi taj proces bio što jednostavniji za shvatiti, važno je pokazati što će se događati u idućem razdoblju, stoga je HUB pripremio i pregled ključnih aktivnosti po mjesecima.

Osim materijala na službenim stranicama banaka, HUB-a i internetskoj stranici Vlade RH i HNB-a euro.hr, sve bitne informacije mogu se naći i na društvenim mrežama Twitter i LinkedIn pod #EUROuHR.