Pregledi i izgledi

HUB Pregled 3/2013

Kvartalna publikacija Hrvatske udruge banaka HUB Pregledi pokreće se u trenutku kada raste interes stručne i šire javnosti za poslovanje banaka. Ulaskom Hrvatske u EU raste i interes za usporedbama s bankama u drugim zemljama EU, kako onima u Eurozoni, tako i onima izvan nje.

HUB Pregled 2/2013

Kvartalna publikacija Hrvatske udruge banaka HUB Pregledi pokreće se u trenutku kada raste interes stručne i šire javnosti za poslovanje banaka. Ulaskom Hrvatske u EU raste i interes za usporedbama s bankama u drugim zemljama EU, kako onima u Eurozoni, tako i onima izvan nje. I do sada su postojali različiti statistički izvori, prikazi i analize. U njihovom je predstavljanju prednjačila Hrvatska narodna banka (Bilten o bankama, Specijalni prezentacijski format, Financijska stabilnosti.t.d.), a za njom i Hrvatska udruga banaka otkako je 2007. pokrenula seriju HUB Analiza. Kvartalni HUB Pregled zamislili smo kao redovitu seriju u okviru šire publikacije HUB Analiza.

HUB Pregled 1/2013

Unatoč postojanju različitih izvora informacija, u Hrvatskoj udruzi banaka postojalo je nepodijeljeno mišljenje o tome da ne postoji centralno mjesto na kojemu bi se na pregledan i jednostavan način moglo pristupiti glavnim pokazateljima o poslovanju banaka u Hrvatskoj. Statistički izvori, prikazi i publikacije nalaze se na raznim mjestima, a objedinjeni prikazi poput Biltena o bankamaHNB-a izlaze sa značajnim vremenskim pomakom i na taj način često kasne za događajima i promjenama u trendovima. Isti je slučaj bio s HUB Analizama u kojima su se neke važne teme obrađivale samo jednom godišnje, što nije osiguralo ažurnost informacija (npr. usporedbe kamatnih stopa).