HUB Analize 56: Regulacija klasifikacije plasmana i rezervacija i utjecaj na kreditnu politiku banaka: međunarodna usporedba

ožujak 2016 Raspodjela omjera loših kredita među zemljama očekivano je korelirana s promjenama realnog BDP-a. Međutim, pokrivenost loših kredita rezervacijama ne pokazuje slične pravilnosti. Riječ je o omjeru koji se nalazi pod snažnim utjecajem nacionalnih regulatora. Zbog toga je u sedam zemalja nove Europe provedena anketa o strogosti regulacije klasifikacije plasmana i formiranja rezervacija

HUB Analize broj 55: Suočavaju li se i dobra poduzeća s financijskim ograničenjima II

veljača 2016 Na varijabilnom uzorku više od 3 500 tvrtki u razdoblju od trećeg tromjesečja 2008. do drugog tromjesečja 2015. istraženo je susreću li se i dobra poduzeća s financijskim ograničenjima. U panel regresijskoj analizi kontroliraju se učinci karakteristika poduzeća i sektora, jer se očekuje da se lošija poduzeća susreću s financijskim ograničenjima. Istraživački je zadatak pronaći događa li se to i dobrim poduzećima (tzv. dodatna, strukturna ili sustavna financijska ograničenja).

HUB Analize broj 54: Problem kredita vezanih uz švicarski franak: O širim ekonomskim i fiskalnim učincima predloženih rješenja

listopad 2015 Problem kredita vezanih uz švicarski franak akteri su do sada promatrali kao igru nulte sume - preraspodjele između kreditora i dužnika. Takav je pogled propustio obuhvatiti složene ekonomske i financijske odnose koji su povezani s ovim problemom. Na primjer, gubitci na teret banaka znače da će banke manje uplatiti u proračun na temelju poreza na dobit. S druge strane, olakšanje tereta otplata znači veću osobnu potrošnju i izbjegavanje pada prihoda od PDV-a i drugih javnih prihoda. Postavlja se pitanje odnosa između ukupnih gubitaka i dobitaka za proračun, ali i za gospodarstvo u cjelini.

HUB Analize broj 53: Problem kredita vezanih uz švicarski franak: Pregled dosadašnjih rješenja u zemljama srednje i jugoistočne Europe

srpanj 2015 Problem jačanja švicarskog franka nije riješen privremenim fiksiranjem obračunskog tečaja na 6,39 HRK za CHF na teret banaka u siječnju 2015. Trajno rješenje tek treba pronaći, jer aktualno rješenje vrijedi samo godinu dana. Svrha ove analize je prikazati i usporediti do sada primijenjena rješenja u zemljama srednje i jugoistočne Europe. Širok spektar rješenja ukazuje na razne mogućnosti; od prepuštanja dogovora kreditorima i dužnicima (Austrija, BiH, Slovenija i Rumunjska), preko snažne državne intervencije (Mađarska, Hrvatska), do hibridnih rješenja koja kombiniraju dogovore kreditora i dužnika s „mekom“ ulogom države (Srbija, Poljska).

HUB Analize broj 52: Prvi znaci oporavka malih i srednjih poduzeća: Kako ojačati ulogu rizičnog kapitala

srpanj 2015 Prvi put otkad se u seriji HUB Analiza jednom godišnje obrađuje problematika financiranja malih i srednjih poduzeća, financijski podatci FINA-e ukazuju na početak oporavka u sektoru malih poduzeća. Međutim, i dalje su prisutna značajna financijska ograničenja, ponajprije povezana s niskom kapitalizacijom poduzeća, koja ograničavaju rast i razvoj

HUB Analize broj 51: Sanacije banaka u Hrvatskoj - 15 godina poslije

travanj 2015 Ova analiza pruža cjelovit konceptualni okvir za razumijevanje procesa sanacija. Prikazuju se i detaljne informacije o sanacijama temeljem pojedinih transakcija. Analiziraju se povijesne okolnosti i razlozi zbog kojih je proces sanacije poduzet. Tumače se glavna obilježja regulacijskog okvira za sanacije koji je bio na snazi do 2000. godine i pruža se do sada najpotpunija procjena fiskalnih troškova i koristi procesa sanacije banaka