31. listopada, 2020.
Premda ovogodišnji Dan štednje zbog posljedica krize COVID-19, obilježava najdublja recesija u svijetu od Drugog svjetskog rata, sredstva građana kod hrvatskih banaka nastavila su rasti po godišnjoj stopi od oko 4%.
29. listopada, 2020.
U organizaciji Poslovnog dnevnika održana je 4. konferencija Zagreb – bankarsko i financijsko središte u novom normalnom, čiji je fokus stabilnost financijskog sektora.
28. listopada, 2020.
Analiza kretanja neto kamatne marže banaka u 27 europskih zemalja od kraja 2007. godine naovamo pokazuje da je neto kamatna marža hrvatskih banaka u najvećem dijelu promatranog razdoblja bila niža od prosječne neto kamatne marže u zemljama Nove Europe.