28. listopada, 2020.
Analiza kretanja neto kamatne marže banaka u 27 europskih zemalja od kraja 2007. godine naovamo pokazuje da je neto kamatna marža hrvatskih banaka u najvećem dijelu promatranog razdoblja bila niža od prosječne neto kamatne marže u zemljama Nove Europe.
22. listopada, 2020.
Od 29. listopada 2020. NKSInst, novi platni sustav u Republici Hrvatskoj, omogućit će bankama koje sudjeluju u tom platnom sustavu izvršenje međubankovnih instant plaćanja u kunama.
5. listopada, 2020.
Prosjek očekivanja četiri glavna ekonomista o padu za 9,2% 2020. i oporavku od 5,2% 2021. malo zaostaje za vladinim očekivanjima.