5. rujna, 2022.
Po prvi puta nakon 2016. godine krediti poduzećima ponovo rastu brže od kredita stanovništvu. Najzastupljeniji su krediti za obrtna sredstva (rast oko 20%), no oporavak je vidljiv i kod kredita za investicije (12%).
31. kolovoza, 2022.
U prvom polugodištu 2022. rezultati banaka nastavili su se popravljati u skladu s općim trendom oporavka gospodarstva.
22. srpnja, 2022.
Memorandumom se postiže ujednačavanje postupanja među bankama, a time su svi potrošači koji koriste ovaj proizvod u jednakom položaju.