20. listopada, 2022.
Odluka Izvršnog odbora o izboru direktorice stupa na snagu 1. prosinca 2022.
29. rujna, 2022.
Održane su dvije panel rasprave na kojima su sudjelovali predstavnici regulatora te financijskog, javnog i realnog sektora u cilju rasprave o aktivnostima koje poduzimaju u području primjene EU taksonomije i poticanja održivog razvoja.  
28. rujna, 2022.
Konferencija pod nazivom „Održivo financiranje: međusobna očekivanja financijskog i realnog sektora“ održava se u organizaciji Hrvatske udruge banaka i EY Hrvatska te uz podršku Hrvatske udruge poslodavaca.