29. listopada, 2019.
Fintech donosi digitalnu transformaciju cjelokupnog financijskog poslovanja na temelju tehnologija vezanih uz internet, Big Data i algoritme. Ne obuhvaća samo fintech startupove i Big Tech kompanije koje ulaze u područje financijskih usluga.
27. rujna, 2019.
Hrvatska udruga banaka član je UNICEF-ovog Savjetodavnog tijela za dječja prava i društveno odgovorno poslovanje, koje će djelovati kao platforma za razmjenu znanja i dobrih praksi za bolje poštovanje i ostvarivanje dječjih prava u poslovnoj zajednici.
20. rujna, 2019.
Europska bankovna federacija bila je domaćin radionice o cjelovitoj primjeni Direktive o platnim uslugama (PSD2), na kojoj se održavala rasprava o snažnoj autentifikaciji potrošača (SCA).