Sigurnost na internetu

Sigurnost na internetu - novosti

Sigurnosni mehanizmi banaka i preporuke za zaštitu

Brzi razvoj tehnologije i priroda Interneta otvaraju brojne mogućnosti za razne oblike prijevara. Budući da sigurnost predstavlja jedan od osnovnih preduvjeta za korištenje online bankarstva, da bi osigurale sigurnost svojih klijenata banke koriste modernu i sveobuhvatnu tehnologiju. Sustavi zaštite su višeslojni te razmatraju i obuhvaćaju računalni sustav na strani banke, klijenta i Internet kao mrežu koja ih povezuje. Uz tehnološke sigurnosne mjere, potrebno je i da svaki korisnik pripazi na vlastitu sigurnost. U tom je pogledu najbolji način zaštite informiranost o postojećim oblicima prijevare te načinima kako ih izbjeći.

Razgovor s Milanom Paratom, predsjednikom Odbora za sigurnost Hrvatske udruge banaka (HUB)

Banke ulažu značajna sredstava u najsuvremenije metode zaštite u skladu s visokim sigurnosnim standardima Edukacija je najbolji način da se poveća svijest korisnika o postojećim prijetnjama vezanim uz online bankovne usluge Iz Vašeg iskustva, koje su najčešće prijetnje s kojima se susreću korisnici online bankovnih usluga u Hrvatskoj?